โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เภสัชกร (IPD,ห้องยาฉีด) สมัคร
ล่ามภาษาเกาหลี สมัคร
นักรังสีเทคนิค สมัคร
พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ สมัคร
พนักงานช่วยการพยาบาล สมัคร
พนักงาน IT Support สมัคร
พนักงานช่างซ่อมบำรุง สมัคร
พนักงานช่างเทคนิค สมัคร
พนักงานแม่บ้าน(ห้องผ้า, วอร์ด) สมัคร