โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร (ห้องยา IPD, OPD, ห้องผสมยาฉีดฯ ) สมัคร
พนักงานประสานงานผู้ป่วยต่างประเทศ สมัคร
พนักงานโอเปอเรเตอร์ สมัคร
พยาบาล (IPD Inter, ผู้ใหญ่) สมัคร
พนักงานผู้ช่วยประสานงานแผนกทันตกรรม สมัคร
พนักงานเลขาวอร์ด สมัคร
นักรังสีเทคนิค สมัคร
เภสัชกร (IPD) สมัคร
พนักงานช่วยการพยาบาล สมัคร
พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ สมัคร
พนักงานช่างซ่อมบำรุง สมัคร
พนักงานแม่บ้าน(ห้องผ้า) สมัคร