โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เภสัชกร (IPD,ห้องยาฉีด) สมัคร
พนักงานโอเปอร์เรเตอร์ สมัคร
นักรังสีเทคนิค สมัคร
พยาบาล สมัคร
นักกำหนดอาหาร สมัคร
พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ สมัคร
พนักงานผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค สมัคร
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร สมัคร
พนักงานช่วยการพยาบาล สมัคร
พนักงานเปล(OPD) สมัคร
พนักงานเลขานุการแผนกทันตกรรม สมัคร
พนักงานการเงิน สมัคร
พนักงานช่างซ่อมบำรุง สมัคร
พนักงานช่างเทคนิค สมัคร
พนักงานแม่บ้าน (ห้องผ้า , วอร์ด ) สมัคร
พนักงานประสานงานผู้ป่วยต่างประเทศ สมัคร
ล่ามภาษาญี่ปุ่น สมัคร
ล่ามภาษาพม่า สมัคร