โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เภสัชกร (IPD,ห้องยาฉีด) สมัคร
พนักงานเปล(OPD) สมัคร
พนักงานผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค สมัคร
พนักงานช่างเทคนิค สมัคร
พนักงานแม่บ้าน (ห้องผ้า , วอร์ด ) สมัคร
พนักงานประสานงานผู้ป่วยต่างประเทศ สมัคร
พนักงานดูแลและนำพาผู้รับบริการแผนกเด็ก(kidcort) สมัคร
พนักงานประชาสัมพันธ์ สมัคร
พยาบาล สมัคร
พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ สมัคร
ล่ามภาษาจีน สมัคร
นักรังสีเทคนิค สมัคร
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร สมัคร
พนักงานช่วยการพยาบาล สมัคร
พนักงานเลขากายภาพบำบัด สมัคร
พนักงานช่างซ่อมบำรุง สมัคร
พนักงานต้อนรับแผนกตรวจสุขภาพ สมัคร