โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พยาบาล (OPD EENT) สมัคร
พนักงานผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค สมัคร
พนักงาน IT Support สมัคร
พนักงานประสานงานด้านประกัน สมัคร
พนักงานโอเปอร์เรเตอร์ สมัคร
พนักงานช่วยการพยาบาล สมัคร
พนักงานต้อนรับ สมัคร