โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พยาบาล (OPD OBG-EENT, OPD Med) สมัคร
พนักงานช่างซ่อมบำรุง สมัคร
ล่ามภาษาญี่ปุ่น สมัคร
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่าย Contractต่างประเทศ) สมัคร
พยาบาลประจำแผนกประสานงานผู้ป่วยต่างประเทศ สมัคร
พนักงานประชาสัมพันธ์ สมัคร
พนักงานโอเปอร์เรเตอร์ สมัคร
พนักงานช่วยการพยาบาล สมัคร
พนักงานแม่บ้าน(วอร์ด) สมัคร