ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมสนับสนุนการประกวดมิสแกรนด์เชียงใหม่ ปี 2562

May 22 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมสนับสนุนการประกวดมิสแกรนด์เชียงใหม่ ปี 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอล์ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดประชุมวิชาการการพยาบาล แก่พยาบาลวิชาชีพ 17 จังหวัด ทั่วเขตภาคเหนือ

May 22 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดประชุมวิชาการการพยาบาล แก่พยาบาลวิชาชีพ 17 จังหวัด ทั่วเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเอ็มเพรส แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

May 22 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับ นพ.ปวิน บัดติยา อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต