ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ในปัจจุบันพบว่า โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของเกือบทุกประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทยพบว่า

ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน

โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ( Stroke) หรือโรคอัมพาตพบบ่อยเป็นอันดับ 3 รองจากโรคหัวใจ และ โรคมะเร็ง ซึ่งปัจจุบันใน

โรงพยาบาลเด็ก เชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเด็ก เชียงใหม่ ราม ยังยกระดับการรักษาของโรงพยาบาลโดยจัดหากุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ทั้งกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดเด็ก ด้านโรคภูมิแพ้เด็ก

 • ค้นหาแพทย์

  ค้นหารายชื่อแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรค

 • นัดหมายแพทย์

  นัดแพทย์ล่วงหน้าเพื่อวินิจฉัยรักษาและตรวจสอบอาการของโรค

 • บริการอื่น ๆ

  มีบริการธนาคารและร้านกาแฟและร้านสะดวกซื้อ

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ

  โปรแกรมตรวจมะเร็ง
  โปรแกรมตรวจหัวใจ
  โปรแกรมตรวจเบาหวาน

เกิดอะไรขึ้น?....เมื่อควบคุมเบาหวานไม่ได้

จะเป็นอย่างไรถ้าเราเกิดควบคุมเบาหวานไม่ได้? แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราบ้าง?

สัญญาณเตือนภัยโรคหัวใจ

สัญญาณเตือนภัยที่บ่งบอกได้ว่าเรากำลังจะเป็น "โรคหัวใจ" มีอะไรบ้าง? และอาการเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เราเป็นโรคหัวใจได้

ยินดีต้อนรับแพทย์หญิงขนิษฐา สุวรรณศรีนนท์ อายุรแพทย์ประสาทวิทยา แพทย์ประจำแผนกผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับแพทย์หญิงขนิษฐา สุวรรณศรีนนท์ อายุรแพทย์ประสาทวิทยา แพทย์ประจำแผนกผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ที่ผ่าน

อบรมอัคคีภัยรุ่นที่ 1 ประจำปี 2559

เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ที่อยู่ภายในพื้นที่บริเวณของโรงพยาบาล โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ‪จึงได้มีการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ