โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (แผนก ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง, Health Check Up, โรคเฉพาะทาง, OPDอายุรกรรม, OPDเด็ก, ฉุกเฉิน, ICU-HD-CL, ห้องคลอด, Nursery, IPD Inter, IPDผู้ใหญ่, IPDสูตินรีเวช) สมัคร
เภสัชกร (แผนก ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีดฯ) สมัคร
พนักงานช่างซ่อมบำรุง สมัคร
พนักงานผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค สมัคร
พนักงานประสานงานด้านประกัน สมัคร
พนักงานออกแบบและผลิตสื่อ สมัคร
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก OPD OBG-EENT, OPDอายุรกรรม, OPDศัลยกรรม, Home Healthcare, ICU, Nursery, IPD Inter, IPDผู้ใหญ่, IPDเด็ก) สมัคร
เลขานุการ สมัคร
พยาบาลประจำศูนย์เช็คสิทธิ์และประเมินราคา สมัคร
พนักงานแม่บ้าน (แผนกห้องคลอด) สมัคร
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร (แผนก ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีดฯ) สมัคร
พยาบาลแผนกประสานงานผู้ป่วยต่างประเทศ สมัคร
พนักงานแม่บ้าน (วอร์ด) สมัคร
พนักงานประชาสัมพันธ์ สมัคร
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสำนักงาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย) สมัคร
เลขานุการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ สมัคร
นักโภชนากร สมัคร
Burmese Interpreter (ล่ามภาษาพม่า) สมัคร
นักเทคนิคการแพทย์ สมัคร
พนักงานการเงิน สมัคร
พนักงานต้อนรับแผนกตรวจสุขภาพ สมัคร
พนักงานดูแลและนำพาผู้รับบริการแผนกเด็ก (Kidcort) สมัคร
พนักงานขับรถกอล์ฟ สมัคร