โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (แผนก OPD EENT, OPDอายุรกรรม, OPDศัลยกรรม, โรคเฉพาะทาง, ฉุกเฉิน, ICU-HD-CL, ห้องผ่าตัด, IPDเด็ก) สมัคร
เภสัชกร (แผนก ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีดฯ) สมัคร
พนักงานแม่บ้านวอร์ด สมัคร
พนักงานโอเปอเรเตอร์ สมัคร
พยาบาลแผนกลูกค้าสัมพันธ์ สมัคร
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก ฉุกเฉิน, OPDเด็ก, OPD OBG-EENT, OPDอายุรกรรม, OPDศัลยกรรม, Health Check Up, ห้องผ่าตัด, IPDเด็ก, IPDผู้ใหญ่) สมัคร
พนักงานดูแลและนำพาผู้รับบริการแผนกเด็ก (Kidcort) สมัคร
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่าย Contract) สมัคร
พยาบาลแผนกประสานงานผู้ป่วยต่างประเทศ สมัคร
พนักงานต้อนรับ สมัคร
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร (แผนก ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องผสมยาฉีดฯ) สมัคร
เลขานุการ สมัคร
นักกายภาพบำบัด แผนกโรคเฉพาะทาง สมัคร