ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Give Blood Save Life เชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพที่ดีร่วมบริจาคโลหิต

March 20 / 2024

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดพิธีวางเสาเอก ก่อสร้าง “โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 2”

March 13 / 2024

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกหน่วยปฐมพยาบาลการแข่งขันกีฬา โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ เชียงใหม่

January 24 / 2024