แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

แพ็คเกจสุขภาพของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เรามีแพ็คเกจสำหรับดูแลสุขภาพของคุณ


  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Health Check Up Package 2021)

    โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Health Check Up Package 2021)

  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ

    ปกป้องคนที่คุณรักด้วยแพ็กเกจ

  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2021

    ใส่ใจดูแลกันด้วยแพ็กเกจคู่