บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด
8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel. 052-004699
Fax. 053-224880
E- mail : chiangmairam@chiangmairam.com

ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง
052-004602
ฉุกเฉินเชียงใหม่ ราม 24 ชั่วโมง
052-004601

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ทันตแพทย์ประจำ Fulltime และทันตแพทย์ Part time
นักกายภาพบำบัด (Part time)
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก OPDอายุรกรรม, OPD OBG, OPD EENT, IPDเด็ก, IPDผู้ใหญ่, IPD Inter)
เภสัชกร (แผนก ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีดฯ)
พยาบาลแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสำนักงาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย)
พนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสำนักงาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย)
พนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่าย Contract ต่างประเทศ)
พนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายส่งเสริมการขาย)

แผนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เส้นทางมาโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม