บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด
8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel. 053–920300
Fax. 053-224880
E- mail : chiangmairam@chiangmairam.com

ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง
053-920320
ศูนย์รักษาอัมพาต 24 ชั่วโมง
ฉุกเฉินเชียงใหม่ ราม 24 ชั่วโมง
053-920330

แบบฟอร์มติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พนักงานเปล (OPDอายุรกรรม)
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (แผนก OPDเด็ก, OPDอายุรกรรม, OPDสูตินรีเวช, ห้องผ่าตัด, IPDผู้ใหญ่)
เภสัชกร (ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีด ฯ)
พนักงานช่างซ่อมบำรุง
เลขาแผนกการเงิน (คนพิการ)
พนักงานออกแบบและผลิตสื่อ
พยาบาลวิชาชีพ (OPDอายุรกรรม, ห้องผ่าตัด, Nursery, IPDผู้ใหญ่, IPDเด็ก)
นักเทคนิคการแพทย์

แผนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เส้นทางมาโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม