ทานอาหารอย่างไร - ช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
May 12 / 2018

(Dietary Approaches to Stop Hypertension, DASH)

อาหารแดช หรือ DASH Diet

 

คือ แนวทางการรับประทานอาหารที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
มีรายงานว่า การรับประทานอาหารแบบแดช มีส่วนช่วยในการลดระดับความดันโลหิตซิตโตลิค (Systolic blood pressure) ได้ 8-14 มม.ปรอท
โดยเน้นการบริโภคสารอาหารที่มีผลต่อความดันโลหิต (เช่น โพแทสเซียม, แคลเซียม และแมกนีเซียม) กล่าวคือ เพิ่มการรับประทาน ผัก ผลไม้ ที่ให้โพแทสเซียม นม และผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำ ที่ให้แคลเซียม ธัญพืช ถั่วเปลือกแข็ง ที่ให้เส้นใยและแมกนีเซียม บริโภคอาหารที่มีไขมันหรือไขมันอิ่มตัวในปริมาณน้อย จำกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และที่สำคัญ จำกัดโซเดียมในอาหารน้อยกว่า 2,300 มก.ต่อวัน.

 

*สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงควรหมั่นพบแพทย์ตามนัด และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ.
 รูปภาพ DASH Diet food Pyramid
อธิบายสัดส่วนในการทานอาหารแดชรูปภาพ ตารางปริมาณสัดส่วนอาหาร ที่ควรทานในหนึ่งวัน