"อย่าให้บุหรี่ เป็นตัวเพิ่มระยะห่าง ระหว่างคนในครอบครัว "
May 29 / 2018

 

"อย่าให้บุหรี่ เป็นตัวเพิ่มระยะห่าง ระหว่างคนในครอบครัว "

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม #CareAndWarm #วันงดสูบบุหรี่โลก