รพ.เชียงใหม่ราม มอบชุดปฐมพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ ในการแข่งขันกีฬาตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.เชียงใหม่
June 03 / 2022

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดยคุณปิยดา คำยั่งยืน หัวหน้าแผนกอายุรกรรม เป็นตัวแทนกรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมเวชภัณฑ์ ให้แก่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาล กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขณะทำการแข่งขันหรือในขณะปฏิบัติหน้าที่  

.

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม