โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาธนาคารครบรอบ 57 ปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส) จังหวัดเชียงใหม่
November 01 / 2022

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดยคุณกรรณิการ์ ชมภูเทศ  ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ตัวแทนกรรมการบริหาร  เข้าร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาธนาคารครบรอบ 57  ปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)  จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ซึ่งภายในงานได้จัดพิธีทำบุญทางศาสนา เพื่อความเป็นศิริมงคล ในโอกาสการก้าวสู่ปีที่  57 ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท พร้อมบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แก่ผู้รับเข้าบริการธนาคาร และให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ โดยบรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม