รพ.เชียงใหม่ ราม จัดงานเสวนาเชิงวิชาการ วันเบาหวานโลก “ Access to Diabetes Care 2022”
November 14 / 2022

 

รพ.เชียงใหม่ ราม  จัดงานเสวนาเชิงวิชาการ วันเบาหวานโลก  “ Access to Diabetes Care 2022” เพิ่มความตระหนักรู้ในการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์กายภาพบำบัด เชียงใหม่ ราม คอมเพล็กซ์

วันที่ 14 พ.ย. 65  นำโดย นพ.สุเมธ  ฮั่นตระกูล  กรรมการบริหาร ทีมองค์กรพยาบาล  รพ.เชียงใหม่ ราม  จัดงานเสวนาเชิงวิชาการ  วันเบาหวานโลก  ในหัวข้อ “ Access to Diabetes Care 2022  การเข้าถึงเรื่องเบาหวาน ถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วจะต้องดูแล เมื่อไหร่ ”  โดย รพ.เชียงใหม่ ราม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์ เพื่อลดการเกิดโรคเบาหวาน โดยแบ่งองค์ประกอบ เรื่องการเข้าถึงโรคเบาหวานให้ครอบคลุมทุกประเด็น เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลตัวเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน   

ภายในงานมีการตรวจคัดกรองเบาหวาน จากระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานเบาหวานในเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจาก พญ.วิภาวรรณ ฉันทพานิชย์   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ ให้ความรู้ข้อมูลสุขภาพ   เรื่อง “โรคเบาหวานและวัคซีนในผู้ป่วยเบาหวาน ” และ พญ.รัชดา  ศิริวันสาณฑ์  จักษุแพทย์  ได้ร่วมให้ความรู้  เรื่อง “เบาหวานขึ้นตา ภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้”  พร้อมด้วย นพ.สุเมธ ฮั่นตระกูล  กรรมการบริหาร และ คุณวุฒิพงษ์  ใจข้อ  แขกรับเชิญพิเศษ ร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาโรคเบาหวาน

นอกจากนี้ ในงานยังมีฐานกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยพยาบาลวิชาชีพ,นักกำหนดอาหาร, เภสัชกร, นักกายภาพบำบัด อาทิ ฐานกินอย่างไรให้ห่างไกลจากเบาหวาน , ฐานการรับประทานยาในผู้ป่วยเบาหวาน , ฐานการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยเบาหวาน และฐานวิธีการดูแลเท้าตนเอง  โดยมีทีมพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง

 

#World_ Diabetes_Day_2022

#อบอุ่นชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม