เป็นโรคหัวใจ ใครว่าออกกำลังกายไม่ได้
November 18 / 2022

 

การออกกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการมีสุขภาพที่ดี  ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมาก  เนื่องจากสามารถลดการเกิดโรคต่างๆได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ  แต่สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจแล้วนั้น  การออกกำลังกายอาจส่งผลให้หัวใจทำงานหนักมากจนเกินไป  ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคหัวใจไม่กล้าที่จะออกกำลังกาย  ทำให้อาจนำมาซึ่งโรคต่างๆได้อีก  ดังนั้นการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ  ยังถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสามารถทำได้  แต่อาจต้องมีวิธีการที่เหมาะสม

ผู้ป่วยโรคหัวใจควรออกกำลังกายอย่างไร

                การออกกำลังกายโดยส่วนใหญ่ควรเน้นไปที่การออกกำลังกายในระดับปานกลาง เช่น แอโรบิค , ปั่นจักรยานเบาๆ , เดินเร็ว , เป็นต้น  ไม่ควรออกกำลังกายที่หนักมากเกินไป  ก่อนและหลังการออกกำลังกาย  ควรมีการ Warm Up และ Cool Down ทุกครั้ง  เพื่อเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อม  อีกทั้งการออกกำลังกายในช่วงแรกไม่ควรหักโหม  ควรเริ่มตั้งแต่เบาๆ  แล้วจึงค่อยปรับโปรแกรมเพิ่มเวลาให้มากขึ้นไปตามช่วงระยะเวลา  ไม่ควรรีบร้อน  หากมีอาการแน่นหน้าอกควรหยุดพักทันที

รูปแบบการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโรคหัวใจ คือ การออกกำลังแบบคาร์ดิโอ หรือ แอโรบิค  เนื่องจากจะใช้ออกซิเจนในกระบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และ โปรตีน ส่งผลให้ระบบการหายใจถูกกระตุ้นให้ทำงานมากขึ้น  นอกจากนี้ยังทำให้เส้นเลือดในร่างกายมีการขยายตัวจากการทำงานของหัวใจที่เร็วและแรงขึ้น  เพื่อส่งให้ออกซิเจนที่อยู่ในเลือดถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้น  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ออกกำลังกายหนักจนเกินไป  ซึ่งจะต้องมีการประเมินจากแพทย์

ระยะเวลาที่เหมาะสมกับการออกกำลังกาย

                สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจควรมีการออกกำลังกายในระดับปานกลางครั้งละ 20-30 นาที  โดยมีวิธีวัดคือชีพจรจะมีอัตราอยู่ที่ 55-74% เมื่อเทียบกับอัตราชีพจรสูงสุด (Maximum Heart Rate) ซี่งในปัจจุบันสามารถใช้ Smart Watch ในการวัดอัตราดังกล่าวได้  กล่าวคือ เป็นการออกกำลังกายที่อาจมีอาการเหนื่อยขึ้นเล็กน้อย หากใจแรงและยาวขึ้น  แต่ยังสามารถพูดคุยได้เป็นปกตินั่นเอง

การประเมินการออกกำลังกายที่เหมาะสม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้นำเทคโนโลยีการตรวจ VO2 max มาใช้วัดประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนของร่างกายขณะออกกำลังกาย สามารถบอกระดับความฟิตของร่างกายได้อย่างแม่นยำ ช่วยกำหนดความหนักของการออกกำลังกาย ซึ่งทำให้ผู้รักสุขภาพได้ออกกำลังกายและมีพัฒนาการที่ดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง แพทย์สามารถประเมินและเห็นความผิดปกติของหัวใจและปอดได้ในขณะที่ทำการตรวจอยู่ ทำให้ทราบถึงความแข็งแรงและประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ ปอด และกล้ามเนื้อ และช่วยวางแผนการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย

การตรวจ VO2 max สามารถทำได้ทั้งในบุคคลทั่วไป นักกีฬาทุกประเภท เด็กอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัวที่ไม่ได้มีข้อห้ามของการออกกำลังกายก็สามารถตรวจได้ และยังสามารถใช้ในการตรวจวัดและฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคหัวใจ ทำให้มั่นใจในการออกกำลังกายมากขึ้น


 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจ สามารถติดต่อปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 

แผนกโรคเฉพาะทาง  โทร. 052-004699 ต่อ 4000,4098