โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้ารับรางวัล AIA Hospital Award 2022
November 22 / 2022

 

 

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา บริษัทเอไอเอ จำกัด (AIA) ได้จัดงานประกาศผล และมอบรางวัล AIA Hospital Award 2022 เพื่อเป็นการยกย่องแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาในการให้บริการสุขภาพ อีกทั้งยังช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

.

ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 "Best Insurance Support โรงพยาบาลที่มีการสนับสนุนธุรกิจประกันเพื่อการทำประกันยอดเยี่ยม" โดยรางวัลดังกล่าวได้รับการประเมินจากหลักเกณฑ์ 2 ส่วนหลัก คือ 1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการ 2.ความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันภัยและตัวแทนเอไอเอที่ใช้บริการในโรงพยาบาล และมีการบริหารทรัพยากรทางการแพทย์เป็นอย่างดีเยี่ยม โดยมีการคัดเลือกและเก็บข้อมูลด้านการบริการของโรงพยาบาลคู่สัญญาที่มีอยู่กว่า 383 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 31 ต.ค. 2565

.

โดยมี ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร คุณปฎิมา คำพินิจ หัวหน้าUR NURSE และคุณอโนทัย อินทรมณี หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบสิทธิ์ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวนับเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสำเร็จ ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ในการมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานด้านการรักษาพยาบาล และการบริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ และความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่องตลอดไป

.

#AIA_Hospital_Award_2022

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม