โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานงานวัณโรค
May 25 / 2023

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานงานวัณโรค

วันที่ 25 พ.ค. 66 ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร และ คุณปิยะดา คำยั่งยืน หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม พร้อมด้วยคณะทำงาน ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 สังกัดสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่  เข้าตรวจประเมินระบบการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ซึ่งโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้รับการรับรองมาตรฐาน การดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัย โดยมีระบบการคัดกรอง การจัดการห้องตรวจแยกเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน

.

ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอขั้นตอนการดำเนินงาน อีกทั้งได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน ได้แก่  ห้องคัดกรองระบบทางเดินหายใจ ห้องปฏิบัติการ และรับฟังการสรุปประเด็นการตรวจประเมิน เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านงานวัณโรค ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอพัก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม