แพ็กเกจตรวจสุขภาพตา สำหรับเด็ก

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เด็กเรียนช้า อาจเกิดจากสายตาผิดปกติ

เด็กที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ จะมีปัญหาด้านการเรียนตามมา เนื่องจาก ไม่สามารถจดจ่อกับการเรียนรู้ได้นานๆ ว่อกแวกง่าย สาเหตุมาจากสายตา ที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างเต็มที่ 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้จัดทำแพ็คเกจตรวจสุขภาพสายตาเด็ก เพื่อรับการตรวจหาสาเหตุ วางแผนการรักษา รวมทั้งปรับพฤติกรรมเด็กร่วมกับจักษุแพทย์ให้สายตาเด็กกลับมาเป็นปกติได้

 

 


* การตรวจเหมาะสำหรับเด็กที่สามารถให้ความร่วมมือได้  * สำหรับเด็กอายุระหว่าง 3-15 ปี  * ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางโรงพยาบาลแล้ว

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเข้ารับบริการได้ที่
☎️ แผนกตาหูคอจมูก รพ.เชียงใหม่ ราม โทร. 052-004699 ต่อ 1400