แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ

 

 

 


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

แผนกระบบทางเดินอาหารและตับ โทร 052 004699 ต่อ 4108,4109