แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

PACKAGE CT CHEST LOW DOSE

 

 


 

**หมายเหตุ**
- อัตราค่าบริการรวมค่าแพทย์แล้ว
- เป็นอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย ทุกรายการไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
- ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
   แผนกอายุรกรรม โทร 052-004699 ต่อ 1200,1288
- ระยะเวลาแพ็กเกจ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567