แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (HPV DNA)

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ระยะเริ่มแรก ด้วยการตรวจ HPV DNA ตรวจลึกระดับเซลล์ ให้ความแม่นยำ 

 

 

การตรวจปากมดลูกด้วยกล้องขยาย COLPOSCOPY

- ตรวจหาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูก โดยการใช้กล้องส่องตรวจที่มีกำลังขยาย 10-40 เท่า

- ตรวจหาความผิดปกติของปากมดลูกได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม

ใช้ระยะเวลาในการตรวจประมาณ 15-30 นาที ขึ้นกับความรุนแรงของความผิดปกติและความยากง่ายของการตรวจ 

ไม่ต้องให้ยาระงับความรู้สึก ไม่ต้องนอนพักในโรงพยาบาล สามารถกลับบ้านได้เลย

รอผลการตรวจชิ้นเนื้อประมาณ 1 สัปดาห์

 

ก่อนมารับการตรวจ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

1. งดการมีเพศสัมพันธ์ การสวนล้างและการสอดยาทางช่องคลอด ก่อนการตรวจอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

2. ไม่จำเป็นต้องงดน้ำหรืออาหารก่อนตรวจ

3. ควรเตรียมผ้าอนามัยมาด้วยเพื่อใส่หลังตรวจ เพราะการตรวจและขลิบตัดชิ้นเนื้ออาจทำให้มีเลือดออกเล็กน้อยได้

4. ถ้าคาดว่าจะมีประจำเดือนในช่วงวันตรวจ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อทำการนัดตรวจครั้งต่อไป

5. ถ้าตั้งครรภ์ สงสัยว่าตั้งครรภ์หรือประจำเดือนขาดควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบสตรีตั้งครรภ์สามารถทำการตรวจด้วยกล้องส่องขยายได้ในบางกรณีที่มีความจำเป็น

 


 

☎️ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

 แผนกสูตินรีเวช โทร 052-004699 ต่อ 1500 

 ศูนย์ตรวจสุขภาพเชียงใหม่ ราม เฮลเซ็นเตอร์ โทร 052-004623