แพ็กเกจตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 RT-PCR

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 

เงื่อนไขการให้บริการ

- อัตราบริการดังกล่าว ประกอบด้วยค่า LAB, ค่าอุปกรณ์ป้องกัน, ค่าบริการโรงพยาบาล (ไม่รวมค่าแพทย์)
- กรณีต้องการใบรับรองแพทย์,เอกสาร Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาท
- ราคาดังกล่าว สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2567
- เข้ารับบริการได้ที่ แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 โทร 052-004699 ต่อ 1200

 


สามารถติดต่อได้ที่ แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 รพ.เชียงใหม่ ราม

☎️ โทร. 052-004699 ต่อ 1200