แพ็กเกจ Sleep Test at Home

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

นอนกรน นอนไม่อิ่ม ตื่นขึ้นมากลางดึกบ่อย ตื่นมาในตอนเช้ามีอาการปวดหัวไม่มีสมาธิระหว่างวัน ปัญหาเหล่านี้อาจะนำไปสู่ปัญหาหยุดหายใจขณะหลับได้ ปัจจุบันเราสามารถตรวจต้นเหตุของอาการดังกล่าวด้วย  เทคโนโลยี Sleep test

 

 

 

 

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ

*รวมค่าใช้จ่าย*

- ค่าติดตั้งเครื่องตรวจภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับที่บ้าน (Sleep test at Home)

- ค่าแปลผลตรวจ

- รวมค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการพยาบาล

*ไม่รวมค่าใช้จ่าย*

- ค่าปรึกษาแพทย์ก่อน-หลังตรวจ

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพเชียงใหม่ ราม เฮลเซ็นเตอร์

โทร. 052-004623