แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ IPD รุ่นใหม่ 15 สายพันธุ์

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 

 

- สามารถใช้บริการตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567

- โปรโมชั่นเป็นราคาเหมาจ่ายรวมค่าวัควีน เวชภันฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลทั้งหมด แต่ไม่รวมค่าแพทย์

- ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ หรือบบัตรสมาชิกโรงพยาบาลได้ 

 

ติดต่อสอบถามและเข้ารับบริการได้ที่

แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก ชั้น 5 (Well baby)  โทร 052-004603  เวลา 08.00-20.00 น.