แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพปอด PM 2.5

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 

 

หมายเหตุ

- สามารถใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566- 31 ธันวาคม 2567

- แพ็กเกจเป็นราคาเหมาจ่าย รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลทั้งหมดแล้ว

(อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆในกรณีผลตรวจผิดปกติ)

- ฟังผลโดยแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินหายใจ

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพเชียงใหม่ ราม เฮลท์เซ็นเตอร์

โทร 052-004623