วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 

 

 

หมายเหตุ

- สามารถใช้บริการตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2566- 31 ธันวาคม 2567

- วัคซีนป้องกันปอดอักเสบผู้ใหญ่ สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

- แพ็กเกจเป็นราคาเหมาจ่ายรวมค่าแพทย์และบริการโรงพยาบาลแล้ว

- ราคาแพ็กเกจไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ หรือบัตรสมาชิกโรงพยาบาลได้

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ เชียงใหม่ราม เฮลท์เซนเตอร์   

โทร.052-004623 เวลา 08.00-16.00 น