โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check Up Package 2024

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 

 

 

- เป็นอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย ทุกรายการไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้

- การตรวจไขมันในเลือก ตรวจน้ำตาลในเลือด กรุณางดน้ำ-อาหาร ก่อนตรวจ 12 ชม.

- ราคานี้สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

 


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ เชียงใหม่ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์

โทร.052-004623 เวลา 08.00-16.00 น.