แพ็กเกจตรวจคัดกรองเบาหวาน

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 

 

 

 

** สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 **

- แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆได้

- อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นแบบเหมาจ่าย รวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว

 


ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่

แผนกโรคเฉพาะทาง โทร 052-004699 ต่อ 4000 เวลา 08.00-16.00 น.