แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 


**หมายเหตุ**

- ระยะเวลาการจำหน่ายแพ็กเกจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566- 31 ธันวาคม 2567 

- อัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย รวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางโรงพยาบาลแล้ว

- ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงได้

- แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆได้

 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- แผนกอายุรกรรม โทร 052-004699 ต่อ 1200,1288

- แผนกโรคเฉพาะทาง โทร 052-004699 ต่อ 4000,4098