แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 

 

หมายเหตุ

- ค่าบริการแบบเหมาจ่าย รวมค่าแพทยื ค่าบริการทางโรงพยาบาลแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้

- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่น รวมถึงบัตรส่วนลดได้

 

 

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

แผนกโรคเฉพาะทาง โทร 052-004699 ต่อ 4000