บริการอื่นๆ

บริการอื่นๆ ภายในโรงพยาบาล

 

ศูนย์รับย้ายผู้ป่วย และบริการรถฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามพร้อมให้บริการรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทั้งภายในเชียงใหม่และต่างจังหวัดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยรถพยาบาลที่ทันสมัย มีความพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Emergency Medicine และพยาบาล ที่พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยการบริการที่รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อมารับการรักษาต่อเนื่องด้วยความพร้อมของศูนย์การแพทย์ทางสมอง ศูนย์หัวใจ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่สามารถร่วมให้การดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยได้ทันที ทุกระบบ ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ จนผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติท่านสามารถติดต่อขอคำปรึกษาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 053-920330