ตรวจมวลกระดูก BMD ป้องกันโรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุนกับวัย 50+ เสี่ยงกว่าที่คุณคิด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์รักษากระดูกพรุน โทร 052-004699 ต่อ 1100

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม