ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง กนกขวัญ เอื้อวิริยานุกุล

ชื่อ
แพทย์หญิง กนกขวัญ เอื้อวิริยานุกุล
สาขาเฉพาะทาง :
จิตเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
June , 2011 - Diploma of the Thai Medical Board of Psychiatry , Medical Council of Thailand
2008-2011 - Resident in Psychiatry Department, Faculty of Medicine ,Ramathibodi Hospital , Mahidol University , Bangkok , Thailand
April , 2007 - Certificate , Full-year Internship , Medical Cpuncil of Thailand
March , 2006 - Doctor of Medicine ( M.D.) , Faculty of Medicine , KhonkaenUniversity , Khonkaen , Thailand
December, 2010 - Geriatric Psychiatry , Faculty of Medicine , Chiangmai University, Chiangmai , Thailand
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
พุธ 00:00 - 00:00 คลินิกพิเศษ
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 คลินิกพิเศษ
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิกพิเศษ

แพทย์หญิง กนกพร ไชยกลาง

ชื่อ
แพทย์หญิง กนกพร ไชยกลาง
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม
พุธ 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 คลินิกอายุรกรรม

แพทย์หญิง กนกวรรณ เรือนอนุกูล

ชื่อ
แพทย์หญิง กนกวรรณ เรือนอนุกูล
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อังคาร 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พุธ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก

กนกวรรณ จิตทยานันท์

ชื่อ
กนกวรรณ จิตทยานันท์
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
1996 Faculty of Medicine, Chiangmai University, Thailand
2003 Thai Board in Pediatrician, Thai Medical Council, Thailand
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อังคาร 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อังคาร 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
ศุกร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก

แพทย์หญิง กนิษฐา หุ่นภู่

ชื่อ
แพทย์หญิง กนิษฐา หุ่นภู่
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 ผู้ป่วยนอกเด็ก