โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เภสัชกร (แผนก ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีดฯ) สมัคร
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก ฉุกเฉิน, OPDเด็ก, OPD OBG-EENT, OPDอายุรกรรม, OPDศัลยกรรม, Health Check Up, IPDเด็ก, IPDผู้ใหญ่) สมัคร
พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ สมัคร
เลขาแผนกพัสดุ (คนพิการ) สมัคร
ล่ามภาษาเกาหลี สมัคร
พนักงานแม่บ้านวอร์ด สมัคร
พนักงานดูแลและนำพาผู้รับบริการแผนกเด็ก (Kidcort) สมัคร
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่าย Contract) สมัคร
พยาบาลแผนกประสานงานผู้ป่วยต่างประเทศ สมัคร
พนักงานต้อนรับ สมัคร
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร (แผนก ห้องผสมยาฉีดฯ) สมัคร
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล  (แผนก OPDอายุรกรรม, Health Check Up, ห้องผ่าตัด, IPDเด็ก, Supply) สมัคร
นักรังสีเทคนิค สมัคร