โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พนักงานเปล (OPD Med) สมัคร
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก ER, ICU, IPDเด็ก, IPD Inter, IPDผู้ใหญ่) สมัคร
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (แผนก IPDผู้ใหญ่, IPD Inter, ห้องผ่าตัด, ICU, OPDศัลยกรรม) สมัคร
เภสัชกร (ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีดฯ) สมัคร
พนักงานช่างซ่อมบำรุง สมัคร
นักเทคนิคการแพทย์ สมัคร