โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (แผนก OPDอายุรกรรม, OPDศัลยกรรม, Health Check Up, โรคเฉพาะทาง, ICU, ห้องคลอด, Nursery, IPD Inter, IPDผู้ใหญ่, IPDเด็ก) สมัคร
เภสัชกร (แผนก ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีดฯ) สมัคร
พนักงานช่างซ่อมบำรุง สมัคร
พนักงานผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค สมัคร
พนักงานต้อนรับแผนกทันตกรรม สมัคร
พนักงานออกแบบและผลิตสื่อ สมัคร
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก OPD OBG-EENT, OPDอายุรกรรม, OPDศัลยกรรม, ER, ICU, Nursery, IPD Inter, IPDผู้ใหญ่, IPDเด็ก) สมัคร
เลขานุการ สมัคร
พยาบาลประจำศูนย์เช็คสิทธิ์และประเมินราคา สมัคร
พนักงานแม่บ้าน (แผนกห้องคลอด) สมัคร
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร (แผนก ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีดฯ) สมัคร
พยาบาลแผนกประสานงานผู้ป่วยต่างประเทศ สมัคร
พนักงานแม่บ้าน (วอร์ด) สมัคร
พนักงานประชาสัมพันธ์ สมัคร