โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

นักรังสีเทคนิค สมัคร
พนักงานช่วยการพยาบาล (IPDเด็ก, IPDผู้ใหญ่, IPD Inter, OPD อายุรกรรม, OPD EENT) สมัคร
พนักงานเลขากายภาพบำบัด สมัคร
พยาบาลแผนกเช็คสิทธิ์และประเมินราคา สมัคร
พยาบาล (IPDผู้ใหญ่, OPD OBG, OPD EENT) สมัคร
ล่ามภาษาจีน สมัคร