โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ทันตแพทย์ประจำ Fulltime และทันตแพทย์ Part time สมัคร
นักกายภาพบำบัด (Part time) สมัคร
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก OPDอายุรกรรม, OPD OBG, OPD EENT, IPDเด็ก, IPDผู้ใหญ่, IPD Inter) สมัคร
เภสัชกร (แผนก ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีดฯ) สมัคร
พยาบาลแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสำนักงาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย) สมัคร
พนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสำนักงาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย) สมัคร
พนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่าย Contract ต่างประเทศ) สมัคร
พนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายส่งเสริมการขาย) สมัคร
เลขานุการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ สมัคร
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร สมัคร
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (แผนก OPDตา หู คอ จมูก, OPDอายุรกรรม, GI Clinic, ฉุกเฉิน, ห้องผ่าตัด, ICU, Nursery, IPD สูตินรีเวช, IPDเด็ก, IPD Inter) สมัคร
เลขานุการ สมัคร
พนักงาน Digital Marketing สมัคร
พนักงานบัญชี สมัคร
พนักงานแม่บ้านวอร์ด สมัคร
พนักงานแม่บ้าน แผนก ICU สมัคร
พนักงานยานยนต์ สมัคร
พนักงานพัสดุ สมัคร
พนักงานต้อนรับ สมัคร