โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (แผนก ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง, Health Check Up, OPDอายุรกรรม, OPDศัลยกรรม, OPDเด็ก, OPD OBG-EENT, ห้องฉุกเฉิน, ICU-HD-CL, ห้องคลอด, ห้องผ่าตัด, IPD Inter, IPDผู้ใหญ่, IPDเด็ก) สมัคร
เภสัชกร (แผนก ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีดฯ) สมัคร
พนักงานช่างซ่อมบำรุง สมัคร
พนักงานแม่บ้านแผนกห้องคลอด สมัคร
พนักงานผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ สมัคร
พนักงานออกแบบและผลิตสื่อ สมัคร
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก OPD OBG-EENT, OPDอายุรกรรม, Health Check Up, Home Healthcare, ห้องผ่าตัด, ห้องฉุกเฉิน, ICU, IPD Inter, IPDผู้ใหญ่, IPDเด็ก) สมัคร
พนักงานแม่บ้านแผนกตรวจสุขภาพ สมัคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) สมัคร
พนักงานบัญชี สมัคร
พยาบาลแผนกประสานงานผู้ป่วยต่างประเทศ สมัคร
พนักงานแม่บ้าน (วอร์ด) สมัคร
พนักงานต้อนรับ สมัคร
พนักงานโอเปอเรเตอร์ สมัคร