โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พนักงานเปล (OPDอายุรกรรม) สมัคร
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (แผนก OPDเด็ก, OPDอายุรกรรม, OPDสูตินรีเวช, ห้องผ่าตัด, IPDผู้ใหญ่) สมัคร
เภสัชกร (ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีด ฯ) สมัคร
พนักงานช่างซ่อมบำรุง สมัคร
เลขาแผนกการเงิน (คนพิการ) สมัคร
พนักงานออกแบบและผลิตสื่อ สมัคร
พยาบาลวิชาชีพ (OPDอายุรกรรม, ห้องผ่าตัด, Nursery, IPDผู้ใหญ่, IPDเด็ก) สมัคร
นักเทคนิคการแพทย์ สมัคร
ล่ามภาษาจีน สมัคร
พนักงานยานยนต์ สมัคร
พนักงานธุรการและบุคคล สมัคร
พนักงานเลขากายภาพบำบัด สมัคร
พนักงานแม่บ้าน (แผนกห้องคลอด, แผนกเด็กอ่อน) สมัคร
พนักงานประสานงานประเมินราคา สมัคร
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่าย Contract) สมัคร
ล่ามภาษาเกาหลี สมัคร