ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จัดกิจกรรมฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR ให้กับเรียนจิตอาสา กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

July 15 / 2024

 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

July 13 / 2024

นายแพทย์ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมพิธีทำบุญปอยหลวงเฉลิมฉลอง ณ โรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

July 11 / 2024