ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ใช้ระบบ “ไดร์ฟ ทรู” ตรวจเชื้อโควิด-19 (Drive Thru Test)

March 30 / 2020

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ใช้ระบบ “ไดร์ฟ ทรู” ตรวจเชื้อโควิด-19 (Drive Thru Test)

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานวันเบาหวานโลก "เบาหวานกับครอบครัว " The Family and Diabetes

December 12 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานวันเบาหวานโลก "เบาหวานกับครอบครัว " The Family and Diabetes

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน จัดงาน เสวนาจิบน้ำชายามบ่าย

November 12 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน )จัดงาน “เสวนาจิบน้ำชายามบ่าย”