บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด
8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel. 053–920300
Fax. 053-224880
E- mail : chiangmairam@chiangmairam.com

ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง
053-920320
ศูนย์รักษาอัมพาต 24 ชั่วโมง
ฉุกเฉินเชียงใหม่ ราม 24 ชั่วโมง
053-920330

แบบฟอร์มติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (แผนก ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง, Health Check Up, โรคเฉพาะทาง, OPDอายุรกรรม, OPDเด็ก, ฉุกเฉิน, ICU-HD-CL, ห้องคลอด, Nursery, IPD Inter, IPDผู้ใหญ่, IPDสูตินรีเวช)
เภสัชกร (แผนก ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีดฯ)
พนักงานช่างซ่อมบำรุง
พนักงานผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
พนักงานประสานงานด้านประกัน
พนักงานออกแบบและผลิตสื่อ
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก OPD OBG-EENT, OPDอายุรกรรม, OPDศัลยกรรม, Home Healthcare, ICU, Nursery, IPD Inter, IPDผู้ใหญ่, IPDเด็ก)
เลขานุการ

แผนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เส้นทางมาโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม