บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด
8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel. 052-004699
Fax. 053-224880
E- mail : chiangmairam@chiangmairam.com

ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง
052-004602
ฉุกเฉินเชียงใหม่ ราม 24 ชั่วโมง
052-004601

แบบฟอร์มติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (แผนก OPD EENT, OPDอายุรกรรม, OPDศัลยกรรม, โรคเฉพาะทาง, ฉุกเฉิน, ICU-HD-CL, ห้องผ่าตัด, IPDเด็ก)
เภสัชกร (แผนก ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีดฯ)
พนักงานแม่บ้านวอร์ด
พนักงานโอเปอเรเตอร์
พยาบาลแผนกลูกค้าสัมพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก ฉุกเฉิน, OPDเด็ก, OPD OBG-EENT, OPDอายุรกรรม, OPDศัลยกรรม, Health Check Up, ห้องผ่าตัด, IPDเด็ก, IPDผู้ใหญ่)
พนักงานดูแลและนำพาผู้รับบริการแผนกเด็ก (Kidcort)
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่าย Contract)

แผนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เส้นทางมาโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม