บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด
8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel. 052-004699
Fax. 053-224880
E- mail : chiangmairam@chiangmairam.com

ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง
052-004602
ฉุกเฉินเชียงใหม่ ราม 24 ชั่วโมง
052-004601

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ทันตแพทย์ประจำ Fulltime และทันตแพทย์ Part time
เภสัชกร (แผนก ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีดฯ)
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก OPDอายุรกรรม, OPD OBG, ICU, ฉุกเฉิน, IPDเด็ก)
พยาบาลแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสำนักงาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย)
พยาบาลแผนกประสานงานผู้ป่วยต่างประเทศ
นักกายภาพบำบัด (Part time)
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (แผนก ตรวจสุขภาพ, OPDตา หู คอ จมูก, OPDอายุรกรรม, GI Clinic, ฉุกเฉิน, ห้องผ่าตัด, ICU, Nursery, IPDเด็ก, IPD Inter)
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร 

แผนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เส้นทางมาโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม