บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด
8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel. 053–920300
Fax. 053-224880
E- mail : chiangmairam@chiangmairam.com

ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง
053-920320
ศูนย์รักษาอัมพาต 24 ชั่วโมง
ฉุกเฉินเชียงใหม่ ราม 24 ชั่วโมง
053-920330

แบบฟอร์มติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พนักงานแม่บ้าน (ห้องคลอด)
พนักงานช่างซ่อมบำรุง
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก IPD Inter, ICU, ER, NS)
พนักงานเปล (OPD Med)
เภสัชกร (ห้องผสมยาฉีด ฯ)
พนักงานประสานงานประเมินราคา
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
เลขานุการแผนกช่างเทคนิค

แผนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เส้นทางมาโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม