โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าร่วมงาน Health For You Plus สุขภาพและความมั่งคั่งทางการเงิน ณ บ.เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน
November 30 / 2022

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าร่วมงาน Health For You Plus มหกรรมการดูแลสุขภาพและการวางแผนทางด้านการเงิน จัดขึ้นโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน ภายใต้หัวข้อ อย่าให้เงินที่หามาได้ทั้งชีวิต ต้องหมดไปกับค่ารรักษา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ตระหนักการวางแผนในการรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสุขภาพ ภายในงานได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงรัตติยา ชีวเกรียงไกร อายุรแพทย์ชำนาญเฉพาะทางโลหิตวิทยา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งและแนวทางการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมบูธตรวจสุขภาพ โดยพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษาด้านการตรวจสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงาน 

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม