โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
January 14 / 2023

 

 

วันที่ 14 มกราคม 2566 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมส่งมอบความสุข เนื่องใน #วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 มอบของขวัญน่ารัก ๆ ให้กับน้อง ๆ ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและน้อง ๆ ที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเด็กเชียงใหม่ ราม  เพื่อมอบรอยยิ้มและเป็นกำลังใจให้น้องๆ มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน ณ แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก ชั้น 5 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เด็ก

.

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม