"หยดนี้มีค่า เพื่อมนุษย์ที่เจ็บป่วย"
June 01 / 2016

"หยดนี้มีค่า เพื่อมนุษย์ที่เจ็บป่วย" โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่ สภากาชาดไทย
จัดกิจกรรมขอร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย และมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล
ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-15.00 น.
ณ หอประชุม 4 ชั้น 5 อาคารหอพัก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม