โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมงาน “ เฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา ” 241 ปี
June 30 / 2017

 

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมงาน “ เฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา ” 241 ปี

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามนำโดย นายแพทย์ธวัชชัย ตัณสถิตย์ , นายแพทย์ประมุข อุณจักร กรรมการบริหาร และตัวแทนหัวหน้าแผนกรพ.เชียงใหม่ ราม ร่วมงาน “ เฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา ”    241 ปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา