โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าสวัสดีปีใหม่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
January 11 / 2019

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าสวัสดีปีใหม่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

คุณกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญโอกาสสวัสดีปีใหม่ปี 2562 แก่คุณจิตติ ธรรมอำนวยสุข ผู้จัดการงานวิศวกรรม (พัฒนาทรัพยากรบุคคล - ภูมิภาค) ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562