โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าสวัสดีปีใหม่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
January 29 / 2019

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าสวัสดีปีใหม่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

 

                      โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.ประมุข อุณจักร และทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และทีมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมเยียนสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562

โดยมีนายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและพูดคุยการร่วมมือในการประสานงานดูแลผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562