โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม พร้อมโรงพยาบาลเครือราม ออกบูธตรวจวัดสุขภาพและเตรียมพร้อมความฟิตของร่างกายแก่นักปั่นผู้เข้าร่วม กิจกรรม “ปั่น 2 น่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 12”
March 09 / 2019

 

 

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม พร้อมโรงพยาบาลเครือราม

ออกบูธตรวจวัดสุขภาพและเตรียมพร้อมความฟิตของร่างกายแก่นักปั่นผู้เข้าร่วม

กิจกรรม “ปั่น 2 น่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 12

                          โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม พร้อมโรงพยาบาลเครือราม ได้แก่ โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลสินแพทย์ ร่วมออกบูธตรวจวัดสุขภาพและเตรียมพร้อมความฟิตของร่างกายแก่นักปั่นผู้ร่วมกิจกรรม “ ปั่น 2 น่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 12 ” ซึ่งเป็นกิจกรรมการปั่นจักรยานครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่  จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพจอมทอง สำหรับปีนี้ โดยมีนักปั่นที่ร่วมกิจกรรมประมาณ 6,000 คน         ซึ่งจะได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 นี้

เมื่อวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2562 ได้มีกิจกรรมการลงทะเบียนเพื่อรับ BIB แก่บรรดานักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนจอมทอง เชียงใหม่  โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ รามและโรงพยาบาลเครือราม  ได้ร่วมออกบูธ โดยมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และตรวจวัดอัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกายในขณะออกกำลังกาย ด้วยเทคโนโลยี VO2 Max พร้อมวัดสมรรถภาพหัวใจและปอด  และรับคำปรึกษาด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจแก่นักปั่นพิชิตยอดดอยอินทนนท์อย่างเต็มที่  ภายในงานมีผู้ให้ความสนใจในการตรวจประเมินสุขภาพจากบูธของโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก

                             นอกจากนี้โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และโรงพยาบาลในเครือรามอีก 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลสินแพทย์ และโรงพยาบาลลานนา ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ภายในงานกิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้ ควบคู่การจัดโครงการรณรงค์ระดมทุนเพื่อ “ผู้พิทักษ์ป่า” เพื่อสนับสนุนการทำประโยชน์ของบุคลากรของกรมอุทยานแห่งชาติฯอีกด้วย