โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามให้การต้อนรับมิสแกรนด์เชียงใหม่ 2019 ตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์ชะลอวัย โดย เชียงใหม่ ราม
June 20 / 2019

 

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามให้การต้อนรับมิสแกรนด์เชียงใหม่ 2019ตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์ชะลอวัย โดย เชียงใหม่ ราม

               โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามให้การต้อนรับคุณเจนนี่ นฤมล คำพันธ์ มิสแกรนด์เชียงใหม่ 2019 โอกาสเข้าตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์ชะลอวัย โดย เชียงใหม่ ราม (Anti-aging Center) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

         ศูนย์ชะลอวัย โดยเชียงใหม่ รามเห็นความสำคัญในการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาความเสี่ยงและป้องกันโอกาสในการเกิดโรค โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยวินิจฉัย ให้คำแนะนำในการวางแผนป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คุณและคนในครอบครัว