ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดกิจกรรม Dad day 2020 
December 08 / 2020


ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม "Dad day 2020 ของขวัญพิเศษนี้เพื่อพ่อ" เพื่อเป็นการมอบของขวัญและส่งความสุขแก่ลูกค้าและครอบครัวในโอกาสเทศกาลวันพ่อ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว 
.
โดยภายในงาน โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้จัดบูธให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเช็คความดันโลหิต ตรวจมวลไขมันในร่างกาย(Fat Mass) สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงาน โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านโภชนาการโดยนักกำหนดอาหาร ภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย  

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมได้ ณ ลานชั้น 3 โซนหน้าลิฟต์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2563