โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เปิดให้บริการ "คลินิกไข้หวัด ARI CLINIC"
April 07 / 2021

 

“คลินิกไข้หวัด ARI CLINIC โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม” ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ!!

.

คลินิกไข้หวัดหรือ ARI CLINIC โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เป็นคลินิกที่แยกออกจากพื้นที่อาคารโรงพยาบาล ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารโรงพยาบาล ให้บริการตรวจคัดกรองและให้การรักษาผู้ป่วยที่มาด้วยอาการไข้ หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะและผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยระบบคัดกรองผู้ป่วยของทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน การให้บริการนี้เป็นการป้องกันและคัดแยกผู้ป่วยไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยที่รับบริการด้วยโรคทั่วไปอื่นๆ เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

  • ARI CLINIC โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย โดยท่านสามารถขับรถเข้ามาจอดบริเวณลาดจอดรถด้านหลังอาคารโรงพยาบาลและสามารถเข้ารับบริการตั้งแต่การคัดกรองโรค การซักประวัติ การตรวจรักษาโดยแพทย์ การตรวจหาเชื้อ มีห้องสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจแบบความดันลบ และทำการส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real-time PCRตลอดจนการรับยากลับบ้าน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ และลดการปนเปื้อน ภายในมีระบบถ่ายเทอากาศแบบป้องกันการฟุ้งกระจาย ปลอดภัย โดยมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกๆ 1 ชั่วโมง

 

  • ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจะเป็นผู้ป่วยที่มีมาด้วยอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจขัด หรือมีประวัติเสี่ยงในการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 หรือ เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามที่สาธารณสุขจังหวัดได้ประกาศใช้ หากผลตรวจพบการติดเชื้อ COVID-19 จะดำเนินการตามระบบของกรมควบคุมโรคติดต่อจังหวัด

 

  • ARI CLINIC โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้บริการผู้ป่วยด้วยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและรักษาในช่วง COVID-19 โดยผู้รับบริการทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลจากแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้วยระดับมาตรฐาน

 

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเข้ารับบริการได้ที่ คลินิคไข้หวัด (ARI Clinic) โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โทร 053-920300 ต่อ 1242 เวลา 08.00 - 16.00 น.