โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกบูธตรวจสุขภาพ ในงาน Healthy Wellness Festival 2022
August 01 / 2022

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมงาน Healthy Wellness Festival 2022  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอท เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

โดยงาน Healthy Wellness Festival 2022 จัดขึ้นโดย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่ ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.เชียงใหม่  เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวสำหรับการให้ความความสำคัญกับผู้สูงวัย ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคม ประกอบกับปัจจุบันได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุขั้นสมบูรณ์ ภายในงานมีการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างสุขภาพจิตที่ดีในวัยเกษียณ อาทิ กิจกรรมร้องเพลงสุนทราภรณ์ , กิจกรรมเต้นลีลาศ โดยชมรมผู้สูงวัย , กิจกรรม workshop การใส่ใจผู้สูงวัย , การแสดงรำวงประยุกต์ โดยชมรมผู้สูงอายุรักษ์สุขภาพบ้านครูเอจิดาภา , เวทีเสวนาการการดูแลผู้สูงอายุ  และการให้บริการด้านสุขภาพ โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้เข้าร่วมจัดบูธให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น พร้อมทั้งให้บริการตรวจวัดความดัน และตรวจเช็คไขมันใต้ผิวหนัง (Fat mass) โดยพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน  ณ ลานแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่  แอร์พอร์ท

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม