อัลตราซาวน์ 4 มิติ เทคโนโลยีสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
November 10 / 2022

ช่วงเวลาของการตั้งครรภ์ คือ ช่วงเวลาที่คุณแม่ตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง รวมถึงการดูแลตนเองใน เรื่องโภชนาการ...รับประทานอาหารอย่างเหมาะสม...ใช้ชีวิตให้ถูกสุขลักษณะ...พักผ่อนให้เพียงพอ...สร้างสุขภาพจิตที่ดี...ทำงานและออกกำลังกายแบบพอดี...ไม่กังวลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์...การคลอด ตลอดทั้งการเลี้ยงเด็กแรกเกิด    การได้รับการดูแลโดยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จึงมีความสำคัญอย่างมากในการดูแลแบบเชิงลึก เพื่อให้คุณแม่ตั้งครรภ์มีสุขภาพที่แข็งแรงและทารกในครรภ์ลืมตาดูโลกอย่างราบรื่น พร้อมจะเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต

 

 

การตรวจอัลตร้าซาวน์  สามารถเข้ารับการตรวจ “อัลตราซาวด์” อย่างน้อย 2 ครั้งได้ตั้งแต่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์เพื่อประเมินอายุครรภ์ และอีกครั้งเมื่ออายุครรภ์ 20 สัปดาห์เพื่อการเจริญเติบโตและความผิดปกติของทารกในครรภ์ ส่วนการอัลตราซาวด์ในไตรมาส 3 ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์  การตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์สามารถมั่นใจในความปลอดภัยของทารกได้ขณะเข้ารับการตรวจอัลตราซาวด์อย่างละเอียด เพื่อเป็นโอกาสในการตรวจพบและแก้ปัญหาความผิดปกติได้ทันท่วงที ดังนั้นการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์จะยิ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นว่าทารกในครรภ์จะมีสุขภาพที่แข็งแรง และลืมตาดูโลกอย่างราบรื่น พร้อมจะเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต

 

 

เทคโนโลยีอัลตราซาวน์  ช่วยให้รู้พัฒนาการต่าง ๆ ของทารกในกรณีที่มีความเสี่ยงเมื่อเทียบกับผู้หญิงตั้งครรภ์ทั่วไป เช่น มีประวัติการตั้งครรภ์ ของทารกครรภ์นี้ หรือครรภ์ก่อนมีความผิดปกติเกี่ยวกับพันธุกรรม หรือโครงสร้าง เป็นเบาหวานตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์ ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ หรือแม้แต่ท้องแฝด การอัลตราซาวน์เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับทารก มีความจำเป็นมากขึ้น เนื่องจากอาจพบความผิดปกติมากขึ้น ที่สำคัญคือหลักฐานทางการแพทย์ปัจจุบันยังไม่มีการระบุว่าการตรวจอัลตราซาวด์จะส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์ แต่การอัลตราซาวด์ควรทำเท่าที่จำเป็นตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ซึ่งล้วนเป็นเหตุผลหลักของ “รพ.เชียงใหม่ ราม” ในการนำ “อัลตร้าซาวน์” มาใช้ประโยชน์แก่การตรวจครรภ์ก็เพราะเป็นเทคโนโลยีการแพทย์ที่มีส่วนช่วยอย่างมากสำหรับการ “เฝ้ามองทุกก้าวสำคัญ” ระหว่างที่ตั้งครรภ์ ซึ่ง “คุณหมอชลรส เจริญรัตน์...แพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์” ประจำ “โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม” อธิบายรายละเอียดไว้ดังนี้

 

“...การอัลตร้าซาวน์ช่วงไตรมาสที่ 1 จะให้ข้อมูลตำแหน่งถุงการตั้งครรภ์ จำนวนทารก การมีชีวิต กำหนดอายุครรภ์ ความผิดปกติบางชนิด และสามารถคัดกรองความเสี่ยงของกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมได้ด้วย...ขณะที่ การอัลตร้าซาวน์ช่วงไตรมาส 2 คืออายุครรภ์ประมาณ 18-22 สัปดาห์เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการคัดกรองความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ การเจริญเติบโตของทารก ส่วนนำของทารก ตำแหน่งรก ปริมาณน้ำคร่ำ ทั้งยังสามารถคัดกรองความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดจากความยาวปากมดลูกได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดูแลเพื่อลดความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดค่ะ...ส่วนการอัลตราวซาวด์ไตรมาสที่ 3 หลัก ๆ แล้วจะเป็นการตรวจดูอัตราการเจริญเติบโตของทารก ปริมาณน้ำคร่ำ ส่วนนำของทารก ตำแหน่งรก ตรวจติดตามความผิดปกติที่ตรวจพบก่อนหน้านี้ รวมไปถึงใช้ในกำหนดวันคลอดของทารกกรณี ทารกแฝด หรือ ทารกที่โตช้าในครรภ์อีกด้วยค่ะ โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ รามได้จัดทีมสูตินรีแพทย์ไว้พร้อมดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์โดยมีแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เพื่อให้การตั้งครรภ์และการคลอดเป็นไปด้วยความราบรื่นค่ะ...”

 

ข้อจำกัดบางอย่างที่คุณพ่อ-คุณแม่ควรรู้   แม้ว่าอัลตราซาวน์จะช่วยในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติแต่กำเนิดตั้งแต่ในครรภ์ได้มาก แต่ก็มิได้ครอบคลุมถึงการใช้เพื่อตรวจหาความผิดปกติหมดทุกอย่าง ด้วยเหตุที่ยังมีข้อจำกัดบางประการ อย่างเช่น ความผิดปกติของอวัยวะบางอย่างที่มีขนาดเล็กมากและไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรือในกรณีความผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ทำให้ตรวจพบได้ในภายหลังเมื่อทารกอายุครรภ์มากขึ้นหรือพบหลังคลอด

 

นอกจากนี้อัลตราซาวด์ยังใช้ประโยชน์เพื่อตรวจดูโครงสร้างโดยรวมโดยไม่ใช้สำหรับดูการทำงานของอวัยวะ เช่น ลักษณะโครงสร้างโดยรวมของเนื้อสมองปกติซึ่งไม่อาจบอกว่าได้ว่ามีภาวะออทิสติกหรือไม่ เป็นต้น แต่เพื่อให้กลุ่มคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมีลูกน้อยคนใหม่ในอนาคตอันใกล้จะได้มีความสบายใจ โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามก็ได้จัดทีมแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ซึ่งมีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษในการอัลตราซาวด์และดูแลลูกน้อยตั้งแต่ก่อนคลอดซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อการตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ไว้ล่วงหน้า

 

 


สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่  แผนกสูตินรีเวช รพ.เชียงใหม่ ราม

โทร 052 004699 ต่อ 1500