โรงพยาบาลชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม จาก eMedical Team Australian Department Of Home Affairs,Immigration Health Policy and Assurance Branch ในโอกาสเข้าตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานด้านการตรวจสุขภาพ
November 24 / 2022

 

วันที่ 23 พ.ย. 65 โรงพยาบาลชียงใหม่ ราม นำโดย ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร พร้อมด้วย ทีมแพทย์ ,พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม จาก eMedical Team Australian Department Of Home Affairs, Immigration Health Policy and Assurance Branch ในโอกาสเข้าตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานด้านการตรวจสุขภาพ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย โดยศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ถือเป็นแห่งเดียวในภาคเหนือ ที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตออสเตรเลียมาอย่างต่อเนื่อง

.

ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียจำเป็นจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนการขอวีซ่า ซึ่งสถานทูตออสเตรเลีย จะมีการพิจารณาตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลที่ได้รับรอบมาตรฐาน ตามที่สถานทูตฯกำหนดเท่านั้น โดยคณะผู้ตรวจเยี่ยมได้เข้าตรวจประเมินศูนย์ตรวจสุขภาพ , ห้องปฏิบัติการ , แผนกเอกซเรย์ และห้องฉุกเฉิน พร้อมทั้งได้มีการสรุปผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

...

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม