โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดทีมพยาบาล และรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมดูแลสุขภาพผู้เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2566
May 29 / 2023

 

 

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 66  นำโดย คุณกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม พร้อมทีมพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟ มิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 28  ประจำปี 2566  โดยสมาคมคนญี่ปุ่นเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันเ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งพัฒนาความร่วมมือในทุกๆ ด้าน โดยมีกีฬากอล์ฟเป็นสื่อกลางในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี   
.
ทั้งนี้ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้นำทีมพยาบาล และ เจ้าหน้าที่ออกหน่วยเตรียมพร้อมให้บริการช่วยเหลือปฐมพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ระหว่างการเข้าร่วมการแข่งขัน  โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และสมาคมคนญี่ปุ่นเชียงใหม่ มีสัมพันธภาพที่ดี ในด้านการให้ความร่วมมือ ประสานงาน ดูแลผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นมาโดยตลอด อีกทั้งยังมีความพร้อมให้บริการด้านการสื่อสารแก่ชาวต่างชาติ โดยมีล่ามแปลภาษาพร้อมดูแลชาวญี่ปุ่น ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียง  โดยจัดการแข่งขันขึ้น  ณ สนามกอล์ฟ เชียงใหม่ ไฮแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท  อ. แม่ออน  จ.เชียงใหม่

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม