โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมพิธีรับมอบ ป้ายสัญญาลักษณ์ (Clean Food Good Taste Plus)
September 27 / 2023

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 66 นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหาร และคุณศิรินทิพย์ กันทะวงค์ หัวหน้าแผนกโภชนาการ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมพิธีรับมอบ ป้ายสัญญาลักษณ์ (Clean Food Good Taste Plus) 

.
โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาหารสะอาดปลอดภัย ในระดับดีมาก ในงาน เจียงใหม่ ฟู้ดไฮ ฟู้ดเฟส ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานบริการวิชาการภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร สามารถให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม